Livestream Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Dự án phái triển Báo chí Việt Nam và giới thiệu Sách 2021