TRUYỀN THÔNG & MARKETING

Nỗ lực mang đến những dịch vụ hiệu quả nhất cho khách hàng
Với mục tiêu trở thành một trong những công ty tốt nhất trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam

Dịch vụ marketing:
- Nghiên cứu thị trường
- Lập đề án, chiến lược marketing
- Khuyến mãi
- Dữ liệu marketing
- Marketing qua điện thoại
- Xây dựng và quản lí thương hiệu

Dịch vụ truyền thông:
- Quan hệ chính phủ
- Quan hệ marketing công chúng
- Quan hệ báo chí: Họp báo, Thông cáo báo chí, kiểm soát thông tin, viết bài PR, thu thập tin tức
- Truyền thông trực tuyến
- Tài trợ
- Truyền thông liên kết
- Quản trị khủng hoảng
- Quan hệ nhà đầu tư
- Quan hệ khách hàng
- Đào tạo truyền thông
- Tư vấn thực hiện trách nhiệm xã hội

Đối tác truyền thông

Chúng tôi tự hào và tin tưởng các đối tác truyền thông của mình bởi 
chất lượng uy tín đã được bảo đảm của họ

TOP