THỐNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 3 Autotech & Accessories 2021 Đợt 1: Cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021 – Từ ngày 20/05 – 23/05/2021, triển lãm trực tuyến Autotech &
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2 Triển lãm Autotech & Accessories 2021: chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức trực tuyến Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021 – Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07/05/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1 AUTOTECH & ACCESSORIES 2021: LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN KẾT HỢP TRIỂN LÃM TRUYỀN THỐNG Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp Hỗ trợ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1 TRIỂN LÃM AUTOTECH LẦN THỨ 17: CHỐT LỊCH TỔ CHỨC NĂM 2020 TẠI SECC, TP.HCM VỚI NHIỀU THAY ĐỔI TẬP TRUNG VÀO CÔNG NGHỆ VÀ HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI   Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Công nghiệp
TOP