QUẢNG CÁO IN ẤN

Sáng tạo  Chuyên nghiệp là đích đến cho các sản phẩm quảng cáo và in ấn của chúng tôi.

Dịch vụ chúng tôi có:
- Quảng cáo truyền hình: Phim quảng cáo, video clip, …

- Quảng cáo báo chí
- Quảng cáo trực tuyến
- Thiết kế và in ấn các sản phẩm, tài liệu hỗ trợ: Tờ bướm, tờ rơi, danh bạ doanh nghiệp, Profile giới thiệu doanh nghiệp – sản phẩm, giấy mời, …
- Quảng cáo biển tấm lớn
- Quảng cáo công cộng: Biển ngoài trời, tường ngoài các tòa nhà, quảng cáo xe buýt, quảng cáo taxi, …
- In ấn trên mọi loại chất liệu

Các sản phẩm đã thực hiện

Profile Công ty EMC

Giấy mời

Linh vật biểu trưng

Ấn phẩm - Tờ rơi

Profile Công ty Việt - Nhật

TOP