LỄ KHÁNH THÀNH KHO LẠNH LINEAGE LOGISTICS BẮC NINH