LỄ KHÁNH THÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NGHĨA HƯNG