China Telecom Vietnam: Khai trương văn phòng tại Hải Phòng