Triển lãm

Tháng Năm 2018

Saigon Autotech 2018

Lịch sử Saigon Autotech Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, Autotech là m ...
24 Th5 - 27 Th5
08:00 AM - 06:00 PM
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng Chín 2018

I3F Vietnam 2018

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm Chức năng và các Sản phẩm làm đẹp, ch ...
01 Th9 - 15 Th9
08:00 AM - 06:00 PM
Ha Noi

D-agrotech 2018

Triển lãm Quốc tế các Sản phẩm Nông nghiệp Công nghệ cao và Sản phẩ ...
15 Th9 - 30 Th9
08:00 AM - 06:00 PM
Tháng Mười 2018
No event found!
TOP